MØTE MED REIN

Som gjest hos oss vil du alltid bli invitert inn i innhegningen for å møte dette unike arktiske dyret, du vil også få lære mer om reinsdyret under historiefortellingen.

Opplevelse

Du vil få nærkontakt med reinsdyrene via fôring, og noen av dyrene er så tamme at de spiser rett fra hånda. Vi fôrer reinsdyrene med både reinlav og pellets.

Under historiefortellingen, før du går inn i innhegningen, vil du få lære mer om reinen som er spesielt rustet for et liv i Arktis. Visste du at reinens hårstrå er luftfylte og gir ekstrem god isolasjon, noe som gjør at de kan leve ned mot -50 grader?

Før vi går inn i gjerdet har vi en kort gjennomgang av sikkerhetsrutiner. De er fredelige dyr, men vi forteller kort om hvordan vi skal forholde oss til dyrene.

Besøket i reinflokken er en gåsehudopplevelse, og noe du vil huske lenge! Husk kamera…

Om sommeren er dette en del av drop-in besøk, på bestilling ellers i året.

Gutt som mater reinsdyr ved å holde reinlav i munnen.
Trym Ivar Bergsmo
Dyrene er så tamme at de spiser rett fra hånda.
Laila og gjester sammen med reinsdyr på vinteren
Trym Ivar Bergsmo
Laila og Arild sammen med reinsdyr på vinteren.

Relaterte artikler