DYREVELFERD

Til alle tider i løpet av året vil du kunne møte våre rein som er hjemme i innhegningen. På vinteren kan flokken være opp mot 60 dyr… kanskje flere, men på sommeren reduseres antallet ned til 4-7 dyr.

Grunnen til dette lave antallet er dyrevelferden; det er ikke optimalt for dyrene å være "hjemme" innenfor et gjerde (selv om det er stort: flere kilometer i omkrets) fordi de burde være ute i naturen på beite. En stressfaktor er flyvende insekter som dukker opp når varmen kommer, og forfølger dem. Ute i naturen kan de flykte opp på høyfjellet og stå på snøflekkene i den varmeste tida på døgnet. Her hjemme har de ikke den muligheten, så vi tilbyr dem å gå inn i garasjen der de kan ligge hele dagen på et kjølig betonggulv.

Dyrene som er hjemme på gården på sommeren, vil få sin frihet i løpet av tidlig høst. Da henter vi hjem andre reinsdyr som vil være hjemme fram til april. Hos oss holder vi ikke reinen lenger inne i gjerdeanlegget her hjemme enn maksimum 10 måneder. Da får de tilbake sin frihet!

En grunn til at vi har det høye antall dyr her hjemme på vinteren er for å berge de som er født i mai, men også for å temme flokken. Tamme dyr gir en flokk som er lettere å jobbe med ute i naturen!

Magnus Strøm-nordnorge.com
Hvite reinsdyr som beiter.
Reinflokk i tåke.
Magnus Strøm-nordnorge.com
Nærbilde av hvite reinsdyr som beiter.