HVEM ER VI?

Inga Sámi Siida er en liten samisk familiebedrift som holder til på Norges største øy, Hinnøya. Du finner oss 4,3 km fra Sortland i vakre Vesterålen.

Her har familien Inga drevet reindrift uavbrutt i omtrent 150 år, etter at våre forfedre kom flyttende med reinflokkene fra Nord-Sverige. Vi er samer, Nordens egen urbefolkning, og reindrift er en egen eksklusiv samisk næring. Men i dag er det kun ca 7 % av alle samer i Norge som er reineiere.

Hvorfor?
Vi starta Inga Sámi Siida i 2009, etter at vintre med vanskelige beiteforhold tvang oss til å bygge opp et gjerdeanlegg hjemme på gården. Vi tok store deler av reinflokken hjem for å kunne fôre dem gjennom de verste periodene på vinteren.

I Vesterålen er det mange bratte fjell, der vi hver vinter mister rein i snøras, men også is på bakken kan gjøre at dyrene sulter. Å kjøpe reinfôr koster mye penger, og da oppsto idéen om å ta imot gjester mot betaling, for å kunne finansiere innkjøp av fôr til dyrene.

Dette endte etterhvert opp med bedriften Inga Sámi Siida, som i dag tar imot turister fra hele verden, men også bedrifter, lag og foreninger fra lokalmiljøet. Barnehager og skoleklasser er også en del av vår kundegruppe. I dag er Siidaen en tilleggsnæring til reindrifta, og er hovedsakelig Lailas arbeidsplass.

Inga Sámi Siida
Hjemme på gården der vi bor, har vi bygd 2 lavvoer (samiske gammer) bygd av tre, som vi inviterer våre gjester inn i. Vi har en liten butikk, "Šoop-Šoop”, med reinskinn, gevir, reinkjøtt, samekniver og litt duodji (håndverk).

På sommeren har vi også en utstilling på den gamle låven, der du kan se bilder fra et reindriftsår, som er delt opp i 8 årstider. Utstillingen består også av samiske drakter og utstyr.

Sist, men ikke minst, har vi gjerdeanlegget der du har anledning til å møte reinsdyrene.

Aktiviteter
Hos oss møter du den spennende samiske kulturen, der vi forteller om oss, myter og magi, reindrifta og reinen; dens liv og alle de spennende egenskapene som dette arktiske dyret har. Vi byr på joik (samenes egen sang) mens du sitter rundt bålet og nyter den spesielle stemningen.

Utendørs kan du prøve lassokasting. Du kan også bli med inni gjerdet der nærkontakten med reinflokken gir gåsehudopplevelser! Du kan bli med på  fôring, og våre reinsdyr er så tamme at de vil spise fra hånda. Det er rikelig anledning til å ta flotte bilder!

Magnus Strøm-nordnorge.com
Laila og Arild innen lavvo ved bål.
Rune Nilsen
Laila ved bålet innen lavvo.
Rune Nilsen
Laila ute med gjest og reinsdyr.
Tommy Simonsen
Laila Inga bakfra sammen med reinflokken.